top of page
Beds and Sheds
Padala
NATHALIE DAGMANG
Padala 

Minsan ay hindi na tinutukoy ng mga migrante kung para kanino ang bawat isang bagay na ipinapadala nila sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Ang kani-kanilang pamilya ay magbubukas ng mga kahon na may magkahalong damdamin. Minsan, ito ay may bahid ng saya, kung minsan nama’y pagkabigo. Ang mga pinapadala nilang regalo ay hindi lamang nagbubuklod sa kanilang mga pamilya, kundi ito rin ay maaari ring makagulo ng mga relasyon.

Sa artwork na ito ay ipinagbuklod ang mga regalong pinadala ng mga migrante sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba ay nanggaling sa aking tiyahin na nagtatrabaho bilang isang nars sa United States at ang ilan naman ay mga padala sa aking kaibigan ng kanyang pamilya na ang karamihan ay binubuo ng mga migranteng manggagawa.

Ang mga Pilipino ay pang-sampung pinakamalaking pangkat ng mga migrante sa United Kingdom mula sa labas ng Europa. Humigit-kumulang na 220,000 Pilipino ang naninirahan sa UK. Karamihan sa kanila ay mga Briton o mamamayan na may estadong leave to remain at marami sa kanila ay mga propesyonal, nagtatrabaho bilang mga inhinyero, mga tagapamahala, at mga akademiko, pati na rin ang mga nagtatrabaho sa sektor ng pangangalaga.

Ang mga kalahok sa proyekto ay mga pangunahing nagtatrabaho sa sektor ng pangagalaga at mga manggagawang pantahanan na may pansamantalang “visa” sa trabaho. Sa London, ang mga palikurang hardin na may kamalig ay ginagawang pansamantalang tirahan para sa mga taong may limitadong napagkukunan na ang katayuang imigrasyon ay pumipigil na makamit ang mga benepisyo ng estado. Mula sa kama at kamalig, ang mga taong ito ay nanahan at pinangalagaan ang kanilang mga adhikain at puhunan, pinagsisikapan na bumuo ng mga pangarap para sa kanilang mga sarili, at kanilang mga pamilya sa UK at sa Pilipinas.

shoes.png
logging.png
girl with certificate.png
motor icon.png

Pindutin ang mga imahe

Tugon ni Cielo ng Curating Development, London
00:00 / 03:29
computer.png
Things that Travel